top of page

Eva Vaes gaat als historica aan de slag met verhalen uit het verleden. Ze schrijft over kleine helden en grote dromers die vele jaren geleden leefden en toetst het historisch kader op correctheid. Haar kleurrijke en humoristische illustraties geven de verhalen een extra dimensie. 

© Eva Vaes (2021) geldig voor alle tekeningen en foto’s op deze website: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

© Eva Vaes (2021) Please do not reproduce images or photos from this website without permission and credit.

IMG_6206 (2).jpg
Koptekst 6
Rabbit Zines_The Sourdough Project_04 Chocolade cover

Rabbit Zines nr 4 Chocolade (2021)

Prent uit 'Slakken en potscherven'

Prent uit 'Slakken en potscherven'

cover slakken en potscherven

Slakken en potscherven

Gierik & NVT

Illustratie voor Gierik & NVT, maart 2017

20160903_evavaes_aneckxander_01

2016 - tekening voor Biechtstoel (De Zendelingen) bij voorstelling van Aneckxander

cover_met randje

Mammoetmoed

Prent uit 'Mammoetmoed'

Prent uit 'Mammoetmoed'

kaartspel_lanaken

2017 - opdracht kaartspel Toerisme Lanaken

Vormingplus_heihoek_evavaes_07

2017 - opdracht Vormingplus regio Mechelen 'Hallo Heihoek'

Neanderthalers op jacht

Opdracht Toerisme Lanaken, 2016

Maskers

Opdracht Erfgoeddag Mechelen, 2016

bottom of page