Eva Vaes gaat als historica aan de slag met verhalen uit het verleden. Ze schrijft over kleine helden en grote dromers die vele jaren geleden leefden en toetst het historisch kader op correctheid. Haar kleurrijke en humoristische illustraties geven de verhalen een extra dimensie. 

© Eva Vaes (2020) geldig voor alle tekeningen en foto’s op deze website: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

© Eva Vaes (2020) Please do not reproduce images or photos from this website without permission and credit.

Koptekst 6

© 2015-2020 by Eva Vaes. Proudly created with Wix.com.

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Pinterest Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now